Op weg naar het Lagerhuis | Kennisquiz
Vragenlijst 26
start
 
Wat was een vliegend bedenksel van Leonardo da Vinci (1452-1519) dat veel later, zij het in een aangepaste vorm, ook daadwerkelijk gemaakt werd? *


 
Helikopter

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/6aSjOz
 
Wat vieren christenen met Hemelvaart? *


 
Het opstijgen van Jezus Christus naar de hemel

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/w3FG2e
 
Welke twee landen beweren de bakermat van het huidige golfspel te zijn? *


 
Nederland en Schotland

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/dW9Bi4
 
Hoe noem je een lus in de loop van een beek of rivier? *


 
Meander

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/4a4URJ
 
Wat is een Googol, een term waarvan de populairste zoekmachine op Internet, Google, is afgeleid? *


 
Staat voor een 1 met honderd nullen. Aantal bits nodig om alle bestaande informatie toegankelijk te maken.

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/pyOqdU
 
Welke zee is bekend als uniek broedgebied van de Europese en Noord-Amerikaanse paling? *


 
Sargassozee

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/F7LThi
 
Voor het betwisten van welke stelling werd Galileo Galilei door de Inquisitie vervolgd? *


 
Dat de zon om de aarde draait

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/M9VUpk
 
Hoe heet dit bouwwerk en waar staat het? *


 
De Kuip in Rotterdam

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/zJ0ed2
 
Welke stad werd in 79 na Christus bedolven onder de as van de vulkaan Vesuvius? *


 
Pompeii

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/ztGCiz
 
Hoe noemt men in Nederland een kabinet dat is samengesteld uit liberalen en sociaaldemocraten? *


 
Paars kabinet

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/FrXx88
 
Wat is de officiële naam voor een koranschool? *


 
Madrassa

Klik op de volgende link voor meer informatie:  http://goo.gl/HpktHG
 
Wat vieren christenen met Pinksteren? *


 
Uitstorting van de Heilige Geest

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/xUpQR7
 
Hoe heet de nieuwe staat in het zuiden van het tot dan toe grootste land van Afrika, dat na een referendum op 9 juli 2011 in een noordelijk en een zuidelijk deel werd gesplitst? *


 
Zuid-Soedan

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/VzCddc
 
Wie is de schrijfster van dectives met als hoofdpersonen Miss Marple en Hercule Poirot? *


 
Agatha Christie

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/VoCa0J
 
Welk klimaat heeft Nederland? *


 
Zeeklimaat

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/hzHl5F
 
Welk hormoon produceren de bijnieren wanneer we angstig, gespannen of opgewonden zijn? *


 
Adrenaline

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/c0wzEf
 
Wie is officieel de eerste mens die de Mount Everest beklommen heeft? *


 
Sir Edmund Hillary

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/LMdAp0
 
Wie is hier afgebeeld en van welke organisatie was hij de leider? *


 
Yasser Arafat, leider van de PLO

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/N4nTNn
 
Hoe heet de zee tussen Griekenland en Turkije? *


 
Egeïsche Zee

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/sJTNGD
 
Hoe heet dit schilderij en in welk museum hangt het? *


 
Mona Lisa - het Louvre (Parijs)

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/4nQ57r
 
Wie volgde president Roosevelt op na diens overlijden? *


 
Harry Truman

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/Nz4iT2
 
Welk continent is de bakermat van de mens? *


 
Afrika

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/Ku76tM
 
Hoe heet het smalle riviertje waar Julius Caesar in het jaar 49 v.Chr. zijn troepen over leidde, waarna hij een staatsgreep pleegde? *


 
Rubicon

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/24Jn2Z
 
Hoe heet het hiernamaals bij de Vikingen? *


 
Walhalla

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/AALC9C
 
Welke Nederlandse rechtsgeleerde en schrijver, die leefde van 1583 tot 1645, was de pionier van het moderne volkenrecht? *


 
Hugo de Groot

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/AYqBHe
Klik hier voor de volgende quiz.
Volgende quiz