Op weg naar het Lagerhuis | Kennisquiz
Vragenlijst 38
start
 
Hoe heet de Amerikaanse militair die op 26 mei 2010 in Irak gearresteerd werd in verband met een naar Wikileaks gelekte video-opname van een Amerikaanse helikopteraanval op ongewapende burgers op 12 juli 2007 *


 
Bradley Manning

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/72Kh8P
 
Welke zeereptielen overleefden de ramp die de dinosaurussen uitroeide? *


 
Zeeschildpadden

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/47Zy4D
 
Hoe heet de oppergod in de Griekse mythologie? *


 
Zeus

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/rXjPNf
 
Wat was het belangrijkste resultaat van de Amerikaanse burgeroorlog tussen 1861 en 1865? *


 
Afschaffing van de slavernij

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/2Y4Ys6
 
Uit welke plant wordt morfine en opium gewonnen? *


 
Papaver

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/UysoAa
 
Wie was naast wetenschapper, dichter, staatsman, ook de schrijver van onder meer Faust en Die Leiden des jungen Werthers? *


 
Goethe

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/2H4Dwd
 
Hoe heette de Franse verdedigingslinie, aangelegd tussen 1930 en 1938, langs de grens met België, Luxemburg, Duitsland en Italië en vooral bekend uit de 2e Wereldoorlog? *


 
Maginotlinie

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/4Bydtn
 
Hoe heet de vuurtoren op het eiland Terschelling? *


 
Brandaris

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/DzKmOY
 
Hoe heet het verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert? *


 
Supernova

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/1fu00p
 
Hoe heet het in 1881 door Mesdag geschilderde cilindervormige, 120 meter in omtrek, vergezicht op de Noordzee, Den Haag en Scheveningen? *


 
Panorama Mesdag

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/t76opQ
 
Hoe heet een plastic schijf met een diameter van 20 tot 25 cm, die met de hand gegooid en gevangen wordt en een attribuut is bij een populair buitenspel? *


 
Frisbee

Klik op de volgende link voor meer informatie:  http://goo.gl/aBFdYl
 
Wat was vroeger de naam van het eiland Taiwan? *


 
Formosa

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/LbS33i
 
Wat is een andere naam voor een vloedgolf? *


 
Tsunami

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/bRtWA7
 
Wat vieren christenen met Pasen? *


 
De verrijzenis van Jezus Christus uit de dood

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/KLqOWQ
 
Welke christelijk theoloog is de naamgever van het calvinisme? *


 
Calvijn

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/14AnO9
 
Wie was deze invloedrijke Amerikaanse gitarist? *


 
Jimi Hendrix

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/6fpNt4
 
Welke Poolse president kwam samen zijn vrouw en een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders om, toen het vliegtuig waarin zij reisden, op 10 april 2010 neerstortte? *


 
Lech Kaczynski

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/Acqm5C
 
Wat was de functie van George C. Marshall, naar wie het omvangrijke materiële hulpplan genoemd is, dat drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in werking trad. *


 
Minister van Buitenlandse Zaken

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/SqcV0h
 
Welke drie zoons van Adam en Eva worden in de Bijbel met name genoemd? *


 
Kaïn, Abel en Seth

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/bLsk6K
 
Hoe luidt de bijnaam die Florrie Rost van Tonningen, echtgenote van de NSB-voorman in Nederland, na diens overlijden kreeg? *


 
De zwarte weduwe

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/BgDYPA
 
Onder welke naam stond de grootscheepse Duitse aanval op de Sovjet-Unie, ingezet in juni 1941, bekend? *


 
Operatie Barbarossa

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/rYXBCB
 
Met welk woord wordt het Portugese levenslied aangeduid? *


 
Fado

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/08W7cj
 
Wie schreef het boek Alice in Wonderland? *


 
Lewis Carroll

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/sd18QF
 
Welke cabaretier en zanger ziet u hier afgebeeld? *


 
Wim Sonneveld

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/5fI2ew
 
Hoe heet de in 1843 voltooide spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Keulen, die deels door Nederland loopt? *


 
IJzeren Rijn

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/prsDOH
Klik hier voor een quiz.
Volgende quiz