Op weg naar het Lagerhuis | Kennisquiz
Vragenlijst 11
start
 
Hoe heet het principe dat inkomstenmeevallers van de rijksoverheid niet worden gebruikt voor extra uitgaven, maar aangewend worden voor het aflossen van de staatsschuld? *


 
Zalmnorm

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/pmd106
 
Hoe noemde men de groeperingen in Joegoslavië die van 1941 tot 1945 tegen het fascisme van de bezettingslanden nazi-Duitsland en fascistisch Italië streden? *


 
Partizanen

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/IzfID6
 
Wie ontwierp rond 1900 een aantal markante gebouwen en andere objecten in Barcelona en daarbuiten, waarvan de Sagrada Família het bekendst is? *


 
Antoni Gaudí

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/ZlmyFL
 
Wie is deze spinazie-etende stripfiguur? *


 
Popeye

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/nc7pCE
 
Hoe heet het wereldberoemde keizerlijke paleis in Wenen? *


 
Schloss Schönbrunn

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/Gwmch3
 
Hoe heet de bekendste Nederlandse amazone? *


 
Ankie van Grunsven

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/3CNfsQ
 
Wat was, naast de VOC die handel dreef tussen Europa en Azië, de WIC? *


 
West-Indische Compagnie

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/SNVoNT
 
Wat is een andere naam voor studieadviseur? *


 
Decaan

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/nRXZGW
 
Wie was van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland? *


 
Ruud Lubbers

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/HXczkf
 
Hoe heet het kleurrijke gebouw, een audiovisueel archief met museale functies, dat in december 2006 in het Mediapark in Hilversum geopend werd? *


 
Beeld en Geluid

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/hQwsNw
 
Van welke mensensoort, die zich 120.000 jaar geleden vanuit Afrika verspreidde, stammen de moderne mensen af? *


 
Homo sapiens

Klik op de volgende link voor meer informatie:  http://goo.gl/qPQmfK
 
Wat is het beroep van Rem Koolhaas, waar hij internationaal bekendheid mee geniet? *


 
Architect

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/j84sXd
 
Wie vermoordde Willem van Oranje? *


 
Balthasar Gerards

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/v7ByaC
 
Hoe heet de Nederlandse ridderorde, in 1946 opgericht door koningin Wilhelmina, die de protestantse evenknie is van de Maltezer Orde? *


 
Johanniter Orde

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/QpGccU
 
Hoe heet de in 1835 uitgevonden communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers representeren? *


 
Morse

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/MmIWqk
 
Wie geldt als de eerste martelaar van het christendom? *


 
Stefanus

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/ufLDBY
 
Welke planeet heeft een opvallend ringensysteem om zich heen? *


 
Saturnus

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/9lRXgm
 
Van welk schilderij is deze beroemde glimlach een detail? *


 
Mona Lisa

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/n0cr7K
 
Hoe heet dit gebouw in Rome, dat aan alle goden gewijd was? *


 
Pantheon

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/mSWSzt
 
Hoe heette het schip waarmee de Engelse Pilgrims in 1620 van Engeland naar de Verenigde Staten voeren? *


 
Mayflower

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/fwG5hi
 
Uit welke roman, een satirisch werk uit 1726 van de Engelse schrijver Jonathan Swift, komt de afbeelding hiernaast? *


 
Gullivers reizen

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/sj11rL
 
Wat is een opmerkelijk verschil tussen de meeste vissen en palingen of alen? *


 
Alen/palingen hebben geen schubben

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/IDVYsp
 
Hoe wordt het op 26 juni 1945 ondertekende document genoemd, dat de grondwet van de internationale organisatie der Verenigde Naties is? *


 
Handvest van de Verenigde Naties

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/pO4cj6
 
Hoe heet de alternatieve uitvaarttechniek waarbij het stoffelijk overschot wordt ontbonden in een oplossing van loog bij verhoogde temperatuur en druk? *


 
Resomeren

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/H3XEZL
 
Hoe heette het in 1919 ingestelde forum dat algemeen als voorloper van de Verenigde Naties wordt beschouwd? *


 
Volkenbond

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://goo.gl/biJaqU
Klik hier voor de volgende quiz.
Volgende quiz